เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์

Posted by stundmin 24/03/2016 0 Comment(s) สถานที่จัดจำหน่าย,

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ 7 สาขา


สถานที่ตั้ง: 

- สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่
- สาขาเซ็นทรัล ชิดลม
- สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
- สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
- สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา บีช
- สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
- สาขาเดอะคริสตัล