ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. ตัดรอบส่งสินค้าทุกวันตอนเที่ยงตรง ออเดอร์ที่มาหลังจากช่วงเที่ยงของวันนั้นๆ จะถูกจัดส่งให้ในวันถัดไป
  2. กรณีได้รับสินค้าผิด หรือ ได้รับสินค้าในสภาพไม่สมบูรณ์ ลูกค้าสามารถถ่ายรูปเป็นหลักฐาน และส่งหลักฐานแจ้ง Admin มาได้ทุกช่องทางการติดต่อเพื่อเคลมสินค้าคืน
  3. หากลูกค้าพบปัญหาจากการสั่งซื้อ หรือ ปัญหาในระบบอื่นๆสามารถแจ้ง Admin มาได้ทุกช่องทางการติดต่อ
  4. ระบบจะมีการแจ้งอัพเดตสถานะของสินค้าหลังจากถูกจัดส่งทุกครั้ง ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ นำเลขรหัสการจัดส่งไปตรวจสอบหน้าเว็บไปรษณีย์ไทย
  5. ลูกค้าที่เลือกการจัดส่งแบบ EMS ต้องได้รับสินค้าไม่เกิน 1-2 วันทำการ หากมีการล่าช้ามากกว่านี้สามารถตรวจเช็คกับทาง Admin ได้ทันที
  6. ลูกค้าที่เลือกการจัดส่งแบบลงทะเบียนต้องได้รับสินค้าไม่เกิน 3-4 วันทำการ หากมีการล่าช้ามากกว่านี้สามารถตรวจเช็คกับทาง Admin ได้ทันที